Publication detail

Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO

KOTRBÁČEK, P. LUKS, T. RAUDENSKÝ, M.

Original Title

Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO

Czech Title

Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO

Language

cs

Original Abstract

Cílem laboratorních měření, popsaných v příspěvku, je získání parametrů umožňujících matematický popis chladicích účinků trysek.Laboratorní měření a následné vyhodnocení jsou navržené tak, aby bylo možné získat reálné okrajové podmínky, vyjádřené hodnotami součinitele přestupu tepla (HTC) v závislosti na poloze a povrchové teplotě. Typickou oblastí využívající tyto okrajové podmínky je oblast sekundárního chlazení plynule odlévaných sochorů. V příspěvku je popsán postup měření a vyhodnocení, včetně ukázky experimentálně získaných okrajových podmínek. Tyto podmínky jsou využívané pro simulace tuhnutí a chladnutí odlévaných sochorů. Znalost okrajových podmínek také umožňuje nastavení a optimalizaci chladicích sekcí ve všech provozech využívajících vodní nebo vodovzdušné chlazení.

Czech abstract

Cílem laboratorních měření, popsaných v příspěvku, je získání parametrů umožňujících matematický popis chladicích účinků trysek.Laboratorní měření a následné vyhodnocení jsou navržené tak, aby bylo možné získat reálné okrajové podmínky, vyjádřené hodnotami součinitele přestupu tepla (HTC) v závislosti na poloze a povrchové teplotě. Typickou oblastí využívající tyto okrajové podmínky je oblast sekundárního chlazení plynule odlévaných sochorů. V příspěvku je popsán postup měření a vyhodnocení, včetně ukázky experimentálně získaných okrajových podmínek. Tyto podmínky jsou využívané pro simulace tuhnutí a chladnutí odlévaných sochorů. Znalost okrajových podmínek také umožňuje nastavení a optimalizaci chladicích sekcí ve všech provozech využívajících vodní nebo vodovzdušné chlazení.

Documents

BibTex


@article{BUT156375,
 author="Petr {Kotrbáček} and Tomáš {Luks} and Miroslav {Raudenský}",
 title="Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO",
 annote="
Cílem laboratorních měření, popsaných v příspěvku, je získání parametrů umožňujících matematický popis 
chladicích účinků trysek.Laboratorní měření a následné vyhodnocení jsou navržené tak, aby bylo možné získat reálné okrajové podmínky, vyjádřené hodnotami součinitele přestupu tepla (HTC) v závislosti na poloze a povrchové teplotě. Typickou oblastí využívající tyto okrajové podmínky je oblast sekundárního chlazení plynule odlévaných sochorů. V příspěvku je popsán postup měření a vyhodnocení, včetně ukázky experimentálně získaných okrajových podmínek. Tyto podmínky jsou využívané pro simulace tuhnutí a chladnutí odlévaných sochorů. Znalost okrajových podmínek také umožňuje nastavení a optimalizaci chladicích sekcí ve všech provozech využívajících vodní nebo vodovzdušné chlazení.",
 address="OCELOT s.r.o.",
 chapter="156375",
 howpublished="print",
 institution="OCELOT s.r.o.",
 number="6",
 volume="LXXI",
 year="2018",
 month="november",
 pages="126--130",
 publisher="OCELOT s.r.o.",
 type="journal article - other"
}