Publication detail

Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů

VLAŠIC, F. NOHÁL, L. MAZAL, P.

Original Title

Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů

English Title

Measurement and detection of compressed air leakage and other technical gases

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Pro posouzení možnosti detekce úniku provozních plynů u spolupracujících zákazníků bylo realizováno další měření, a to v závodě Iveco Czech Republic, a. s., který patří mezi nejvýznamnější firmy České republiky a je jedním z největších závodů na výrobu autobusů v Evropě. Vyrábí se zde meziměstské a příměstské autobusy Crossway a nové turistické autobusy Evadys. Z výrobní linky sjíždí denně až 18 autobusů v různých modifikacích a motorizacích. Nejúspěšnějším autobusem je Crossway, který se díky své spolehlivosti a víceúčelovosti stal oblíbeným a nejpoužívanějším meziměstským autobusem v Evropě.

English abstract

In order to assess the possibility of detecting gas leakage from cooperating customers, further measurements were carried out at the Iveco Czech Republic, a. s., which is one of the most important companies in the Czech Republic and one of the largest bus manufacturing plants in Europe. Crossway suburban and suburban buses, as well as new Evadys coaches, are produced here. From the production line, up to 18 buses run daily in various modifications and engines. The most successful bus is Crossway, which, thanks to its reliability and versatility, has become the popular and most widely used intercity bus in Europe.

Keywords

únik, autobus, snímač AE, diagnostika

Key words in English

leakage, bus, AE sensor, diagnostics

Authors

VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.

Released

3. 12. 2018

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex

@techreport{BUT155127,
  author="František {Vlašic} and Libor {Nohál} and Pavel {Mazal}",
  title="Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů",
  year="2018",
  address="Brno",
  pages="1--10"
}