Publication detail

KOERCITIVNÍ SÍLA A ÚNAVA FEROMAGNETICKÉHO MATERIÁLU

FIALA, J. MAZAL, P. VLAŠIC, F. SKŘIVÁNKOVÁ, V.

Original Title

KOERCITIVNÍ SÍLA A ÚNAVA FEROMAGNETICKÉHO MATERIÁLU

English Title

COERCIVE FORCE AND FATIGUE OF FERROMAGNETIC MATERIALS

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Koercitivní síla zkoumaných vzorků oceli 15CH2NMFA se vlivem jejich cyklického zatěžování až na počáteční exkurs moc neměnila. Což potvrdilo výsledky našich dřívějších měření, která byla prováděna jiným způsobem. Domníváme se, že neměnnost koercitivní síly během cyklického zatěžování je stejně jako neměnnost mechanických vlastností projevem rovnováhy mezi dvěma procesy: strukturalizací pole dislokací a parakrystalickou distorzí.

English abstract

With the exception of an initial excursion, coercive force of the examined samples of steel 15CH2NMFA has not changed much in the course of cyclic loading. Which confirmed the results of our previous measurements that were executed in a different way. We suppose that the invariability of the coercive force during cyclic loading, similarly as the constancy of the mechanical properties, reflects the equilibrium between two processes which are effective during cyclic loading: differentiation of the dislocation field and paracrystalline distortion.

Keywords

únava, koercitivní síla, dislokace, parakrystalické distorze

Key words in English

fatigue, coercive force, dislocations, paracrystalline distortions

Authors

FIALA, J.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V.

Released

8. 11. 2018

Publisher

Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s.

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5684-6

Book

Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018

Pages from

203

Pages to

208

Pages count

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT153402,
  author="Jaroslav {Fiala} and Pavel {Mazal} and František {Vlašic} and Vendula {Skřivánková}",
  title="KOERCITIVNÍ SÍLA A ÚNAVA FEROMAGNETICKÉHO MATERIÁLU",
  booktitle="Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018",
  year="2018",
  pages="203--208",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5684-6",
  url="https://cndt.cz/defektoskopie2018/"
}