Publication detail

Systémová analýza tribologických faktorů v podmínkách valivého kontaktu

MAZAL, P. VLAŠIC, F. DOČKAL, K.

Original Title

Systémová analýza tribologických faktorů v podmínkách valivého kontaktu

English Title

System analysis of tribological factors in rolling contact conditions

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Hlavním cílem rešerše je shrnutí poznatků za účelem prodloužení servisních intervalů valivých ložisek pro nápravy kolejových vozidel. Ložiska kolejových náprav pro rychlosti 150 − 260 km h−1 jsou mazána plastickými mazivy. Prodloužení servisního intervalu oproti stávajícím ložiskům je možné zajistit řadou postupů, které jsou v práci charakterizovány.

English abstract

The main aim of the research is to summarize the knowledge to extend service intervals of rolling bearings for the axles of rolling stock. Track bearings for 150-260 km h-1 are lubricated with plastic greases. Extending the service interval over existing bearings can be achieved by a number of procedures that are characterized in the work.

Keywords

servisní interval; ložisko; plastické mazivo;

Key words in English

service interval; bearings; plastic grease;

Authors

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; DOČKAL, K.

Released

20. 12. 2017

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

17

Pages count

17

BibTex

@techreport{BUT146544,
  author="Pavel {Mazal} and František {Vlašic} and Kryštof {Dočkal}",
  title="Systémová analýza tribologických faktorů v podmínkách valivého kontaktu",
  year="2017",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  pages="1--17"
}