Publication detail

Studie vlivu zušlechtění ložiskového materiálu a užití nanopovlaků na odolnost proti opotřebení a trvanlivost.

VLAŠIC, F. KRATOCHVÍLOVÁ, V. MAZAL, P.

Original Title

Studie vlivu zušlechtění ložiskového materiálu a užití nanopovlaků na odolnost proti opotřebení a trvanlivost.

English Title

Study of the influence of the treatment of the bearing material and the use of nanopowders on resistance to wear and durability.

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Ze studia vlastností povrchových vrstev povlaků a možností aplikace tepelného zpracování za účelem zvýšení odolnosti proti opotřebení je zřejmé, že nejdůležitější je tvrdost výsledného povrchu. Některé povrchy mají snížený koeficient tření, který dále podporuje odolnost proti opotřebení. Při zavádění výroby ložisek odolných proti opotřebení je vhodné uvážit aktuální možnosti výrobní linky a zvolit technologii, která je již dostupná a zaměřit se na samotný proces a jeho průběh, kontrolu a řízení. Zajímavostí je vliv kryogenního zpracování materiálu na odolnost proti opotřebení. Jeho vliv je závislý na době podchlazení a neplatí obecně přijímaný poznatek, že čím je delší doba, tím je dosažen lepší výsledek.

English abstract

From the study of the properties of the surface layers of the coatings and the possibilities of application of the heat treatment in order to increase wear resistance, it is obvious that the hardness of the resulting surface is the most important. Some surfaces have a reduced friction coefficient, which further promotes wear resistance. When introducing wear-resistant bearings, it is advisable to consider the current production line options and choose the technology that is already available to focus on the process itself and its process, control and management. An interesting feature is the effect of cryogenic material processing on wear resistance. Its influence depends on the subcooling time and does not apply the generally accepted knowledge that the longer the time is, the better result is achieved.

Keywords

ložisko; tepelné zpracování; odolnost opotřebení;

Key words in English

bearings; heat treatment; wear resistance;

Authors

VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; MAZAL, P.

Released

8. 12. 2017

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

22

Pages count

22

BibTex

@techreport{BUT146543,
  author="František {Vlašic} and Vendula {Skřivánková} and Pavel {Mazal}",
  title="Studie vlivu zušlechtění ložiskového materiálu a užití nanopovlaků na odolnost proti opotřebení a trvanlivost.",
  year="2017",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  pages="1--22"
}