Publication detail

Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému

MAZAL, P. NOHÁL, L. VLAŠIC, F.

Original Title

Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému

English Title

Comparison of AE emission activity activity from laboratory experiments - creep and real piping system

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V průběhu celého období roku 2017 byla monitorována AE na několika vzorcích reálného potrubního systému u spoluřešitele ÚJP a naměřená data byla následně dodána na pracoviště VUT v Brně k dalšímu zpracování. Pro porovnání akustické aktivity vyvolané creepovým poškozováním byla využita data z laboratorních experimentů na žáropevné martenzitické oceli P92 (9% chromu), tedy materiálu zejména pro vysokoenergetické potrubní systémy s nadkritickými parametry páry. Tento materiál byl dodán po tepelném zpracování (normalizován a popuštěn). Následně z něj byly vyrobeny zkušební tyče určené pro zkoušky dlouhodobých vlastností.

English abstract

During the entire period of 2017, AE was monitored on several samples of the real pipeline system with the co-investigator of the UJP and the measured data was subsequently delivered to the BUT workplace in Brno for further processing. To compare the acoustic activity induced by creep damage, data from laboratory experiments on heat-resistant martensitic P92 (9% chromium) were used, especially for high-energy piping systems with supercritical steam parameters. This material was supplied after heat treatment (normalized and armed). Subsequently, test rods were designed to test long-term properties.

Keywords

potrubní systém; creep; martenzitická ocel; akustická emise

Key words in English

piping system; creep; martensitic steel; acoustic emission

Authors

MAZAL, P.; NOHÁL, L.; VLAŠIC, F.

Released

15. 12. 2017

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

11

Pages count

11

BibTex

@techreport{BUT146541,
  author="Pavel {Mazal} and Libor {Nohál} and František {Vlašic}",
  title="Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému",
  year="2017",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  pages="1--11"
}