Publication detail

Výroční zpráva o řešení projektu TA ČR TH 02010306

MAZAL, P.

Original Title

Výroční zpráva o řešení projektu TA ČR TH 02010306

English Title

Annual report on the project TA ČR TH 02010306

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Projekt je zaměřen na vývoj axiálních soudečkových ložisek nového kvalitativního stupně. Vývoj obsahuje nové konstrukční řešení, výrobu prototypů a zkoušení ložisek. Po ověření parametrů nového provedení se očekává zvýšení životnosti ložisek o 30 %. Vedlejším cílem je navrhnout a ověřit metody obrábění, které budou splňovat vyšší požadavky na strukturu, fyzikální vlastnosti a jakost opracování funkčních valivých ploch ve vztahu k únavě materiálu a mezním stavům. Výsledek bude ověřen na vlastních zkušebních zařízeních a zaznamenán ve zkušebních protokolech, proces výroby v souhrnné zprávě z výroby prototypů.

English abstract

The project focuses on the development of axial spherical roller bearings of a new quality grade. The development includes new design solutions, prototype production and bearing testing. Once the parameters of the new design have been verified, the bearing life is expected to increase by 30%. The secondary aim is to design and validate machining methods that meet the higher requirements for structure, physical properties and quality of machining of functional floating surfaces in relation to material fatigue and limit states. The result will be verified on its own test facilities and recorded in test reports, the production process in the summary report of prototype production.

Keywords

valivé ložisko; životnost ložiska; únava materiálu; diagnostika;

Key words in English

rolling bearing; bearing life; material fatigue; diagnostics;

Authors

MAZAL, P.

Released

5. 1. 2018

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex

@techreport{BUT146540,
  author="Pavel {Mazal}",
  title="Výroční zpráva o řešení projektu TA ČR TH 02010306",
  year="2018",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  pages="1--5"
}