Publication detail

Vysokocyklová únava vybraných materiálů pro axiální ložiska

MAZAL, P. VLAŠIC, F. KRATOCHVÍLOVÁ, V.

Original Title

Vysokocyklová únava vybraných materiálů pro axiální ložiska

English Title

High cycle fatigue of materials selected for thrust bearings

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Jedním z úkolů řešení projektu TAČR jsou rozbory mechanických vlastností různých materiálů vhodných pro aplikace v oblasti moderních axiálních ložisek. V Ústavu konstruování jsou zabezpečovány především základní únavové zkoušky klasickou i kontaktní únavou. V této zprávě jsou soustředěny výsledky první části zkoušek únavových vlastností v oblasti vysokocyklové únavy první skupiny vybraných materiálů. Cílem experimentů bylo stanovení základní úrovně meze únavy a vzájemné srovnání testovaných materiálů.

English abstract

One of the tasks of the TACR project is to analyze the mechanical properties of various materials suitable for applications in the field of modern axial bearings. In the Institute of Design are mainly provided basic fatigue tests with classic and contact fatigue. This report focuses on the results of the first part of fatigue testing in the area of high-cycle fatigue of the first group of selected materials. The aim of the experiments was to determine the basic level of the fatigue limit and the mutual comparison of the tested materials.

Keywords

ložisková ocel; únava materiálu; axiální ložisko

Key words in English

bearing steel; fatigue of materials; axial bearing

Authors

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.

Released

17. 11. 2017

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

13

Pages count

13

BibTex

@techreport{BUT146534,
  author="Pavel {Mazal} and František {Vlašic} and Vendula {Skřivánková}",
  title="Vysokocyklová únava vybraných materiálů pro axiální ložiska",
  year="2017",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  pages="1--13"
}