Publication detail

Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB

RICHTER, V. MAZAL, P. NOHÁL, L.

Original Title

Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB

English Title

Identification of damage type pneumatic actuators type PB

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Základním požadavkem na pneumatické pohony je dlouhodobá spolehlivost jejich funkce. Rostoucí nároky v některých aplikacích však způsobují postupnou degradaci pohyblivých částí, případně těsnících prvků. Současné diagnostické postupy neumožňují spolehlivou lokalizaci a ani přibližnou identifikaci typu poškození. Znalost postupů lokalizace, identifikace typu a případně i rozsahu poškození umožní optimalizovat zásah obsluhy zařízení a zajistí spolehlivost funkce zařízení. Tím může být zabráněno vážným poruchám při selháním pneumatických pohonů a ekonomickým ztrátám způsobeným příliš častou obměnou těchto součástí a úniky stlačeného vzduchu do okolí.

English abstract

The basic requirement for pneumatic drives is their long-term reliability. However, increasing demands in some applications cause gradual degradation of moving parts or sealing elements. Current diagnostic procedures do not allow reliable localization and approximate identification of the type of damage. Knowing localization procedures, type identification, and possibly the extent of damage, will optimize operator intervention and ensure device reliability. This can prevent serious failures due to failure of pneumatic drives and economic losses due to too frequent replacement of these components and leakage of compressed air into the environment.

Keywords

pneumatický válec; diagnostika; defekt; poškození

Key words in English

pneumatic cylinder; diagnostics; defect; damage

Authors

RICHTER, V.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.

Released

15. 12. 2017

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

36

Pages count

36

BibTex

@techreport{BUT146502,
  author="Vladislav {Richter} and Pavel {Mazal} and Libor {Nohál}",
  title="Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB",
  year="2017",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  pages="1--36"
}