Publication detail

IDENTIFIKACE ROZVOJE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ VE SLITINÁCH CU VYROBENÝCH METODOU SLM

KRATOCHVÍLOVÁ, V. VLAŠIC, F. MAZAL, P.

Original Title

IDENTIFIKACE ROZVOJE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ VE SLITINÁCH CU VYROBENÝCH METODOU SLM

English Title

IDENTIFICATION OF FATIGUE DAMAGE DEVOLOPEMENT IN CU ALLOYS PRODUCED BY SLM TECHNOLOGY

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

vyrobených technologií Selective Laser Melting (SLM). SLM se řadí mezi tzv. technologie Additive Manufacturing, které umožňují vyrábět složitě tvarované díly pomocí přidávání materiálu. Hlavní problémem této technologie je poměrně nízká kvalita materiálu, která je způsobena velkým množstvím vnitřních vad, především se jedná o póry a nedostatečně roztavení materiálu. Nejnovější výzkumy se soustředí především na rozšíření škály vyráběných materiálů a využití technologie SLM v praxi. S tím je spojena také kontrola mechanických vlastností včetně meze únavy. U SLM materiálu byla testována mez únavy v ohybu s měřením akustické emise a výsledky byly srovnány s konvenčně vyráběným (extrudovaným) materiálem AMPCOLOY® (Cu7Ni2Si1Cr). Ukázalo se, že technologií SLM lze vyrobit materiál o stejné nebo lepší kvalitě jako má materiál extrudovaný. Měření akustické emise ukázalo odlišné chování materiálů pří cyklickém zatížení. U obou materiálů jsou zřejmé tři fáze únavy – pre-iniciační, iniciační a post-iniciační. Zatímco u extrudované materiálu je nejdelší pre-iniciační fáze, u SLM materiálu to je fáze post-iniciační.

English abstract

Presented study deals with evaluation of fatigue behaviour of copper alloy Cu7.2Ni1.8Si1Cr produced by Selective Laser Melting (SLM) technology. SLM belongs to Additive Manufacturing technologies which enable to produce parts with complicated shapes by adding of material layers. The main problem of this technology is relatively low quality cost by significant amount of internal defects, mainly pores and unmelted material. Last researches are aimed to increase the range of produced materials and use in real parts. This also involves checking the mechanical properties including the fatigue limit. SLM material were subjected to fatigue banding tests with measurement of acoustic emission and results were compared with conventionally produced (extruded) material AMPCOLOY® (Cu7Ni2Si1Cr). The results showed that it is possible to produced SLM material with same or better quality as extruded material. Measurement of acoustic emission showed different fatigue behaviour. Both materials have three fatigue stages – pre-initiation, initiation and post-initiation. Extruded material longest stage is pre-initiation, but in case of SLM material it is post-initiation.

Keywords

Akustická emise, únava, Selective Laser Melting, Additive Manufacturing, slitiny mědi

Key words in English

Acoustic emission, fatigue, Selective Laser Melting, Additive Manufacturing, copper alloys

Authors

KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.

Released

1. 11. 2017

Publisher

VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5554-2

Book

Defektoskopie 2017 (NDE for Safety)

Edition

první

Pages from

143

Pages to

150

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT141850,
  author="Vendula {Skřivánková} and František {Vlašic} and Pavel {Mazal}",
  title="IDENTIFIKACE ROZVOJE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ VE SLITINÁCH CU VYROBENÝCH METODOU SLM",
  booktitle="Defektoskopie 2017 (NDE for Safety)",
  year="2017",
  series="první",
  pages="143--150",
  publisher="VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5554-2"
}