Publication detail

Softwarový nástroj pro analýzu MIDI dat

VYKLICKÝ, M., SCHIMMEL, J.

Original Title

Softwarový nástroj pro analýzu MIDI dat

English Title

Software tool for MIDI data analysis

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V tomto příspěvku je prezentován univerzální softwarový prostředek pro analýzu datového toku komunikačního rozhraní MIDI. Tento program umožňuje detekovat MIDI zařízení připojená k počítači přes různá rozhraní, analýzu příchozích dat v reálném čase a jejich ukládání pro pozdější zpracování. Program může také zastupovat funkci MIDI rozdělovače a směšovače. Dále poskytuje nástroj pro měření chybovosti datového přenosu.

English abstract

An universal software tool for analysis of MIDI communication interface dataflow is presented. It enables to detect all MIDI devices connected to the computer via several interfaces, incoming data real time analysis and data storing for later analysis. The software can undertake a function of MIDI Merge and True Box by forwarding data to several output devices and also provides a tool for measurement of data transmission error rate.

Key words in English

Musical Instrument Digital Interface, MIDI, Analyzer, Program, Software, Communication

Authors

VYKLICKÝ, M., SCHIMMEL, J.

RIV year

2004

Released

1. 1. 2004

Publisher

FEKT VUT Brno

Location

Brno

ISBN

80-214-2643-8

Book

Proceedings of the 5th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing

Edition number

1

Pages from

24

Pages to

28

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT14023,
  author="Marek {Vyklický} and Jiří {Schimmel}",
  title="Softwarový nástroj pro analýzu MIDI dat",
  booktitle="Proceedings of the 5th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing",
  year="2004",
  number="1",
  pages="5",
  publisher="FEKT VUT Brno",
  address="Brno",
  isbn="80-214-2643-8"
}