Publication detail

ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

KOTRBÁČEK, P. HORSKÝ, J.

Original Title

ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

English Title

ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Optimalizace tepelných procesů v ocelářství vyžaduje znalost reálných okrajových podmínek, tedy znalost přenosu tepla mezi horkým povrchem a chladicím médiem. V provozních podmínkách oceláren je velmi komplikované, a často nemožné změřit okrajové podmínky chlazení přímo na tratích. Proto je nutné navrhnout a realizovat laboratorní měření, které co nejvěrněji simuluje podmínky na trati. K tomuto účelu jsou konstruovány laboratorní zařízení, které je možné využít k optimalizaci parametrů chlazení a tepelného zpracování. V příspěvku je nastíněn postup používaný při návrzích nových chladících sekcí pracovních válců válcoven a postup při návrhu in-line tepelného zpracování kovů (kalení kombinovaného s popouštěním).

English abstract

Optimalizace tepelných procesů v ocelářství vyžaduje znalost reálných okrajových podmínek, tedy znalost přenosu tepla mezi horkým povrchem a chladicím médiem. V provozních podmínkách oceláren je velmi komplikované, a často nemožné změřit okrajové podmínky chlazení přímo na tratích. Proto je nutné navrhnout a realizovat laboratorní měření, které co nejvěrněji simuluje podmínky na trati. K tomuto účelu jsou konstruovány laboratorní zařízení, které je možné využít k optimalizaci parametrů chlazení a tepelného zpracování. V příspěvku je nastíněn postup používaný při návrzích nových chladících sekcí pracovních válců válcoven a postup při návrhu in-line tepelného zpracování kovů (kalení kombinovaného s popouštěním).

Keywords

Chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování

Key words in English

Chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování

Authors

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.

Released

4. 4. 2017

Publisher

Ediční středisko VŠB-TU Ostrava

Location

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Pages from

5

Pages to

7

Pages count

3

BibTex

@inproceedings{BUT136710,
  author="Petr {Kotrbáček} and Jaroslav {Horský}",
  title="ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ",
  booktitle="Sborník anotací semináře efektivní energetika XVIII",
  year="2017",
  pages="5--7",
  publisher="Ediční středisko VŠB-TU Ostrava",
  address="VŠB-Technická univerzita Ostrava"
}