Publication detail

ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

KOTRBÁČEK, P. HORSKÝ, J.

Original Title

ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Czech Title

ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Language

cs

Original Abstract

Optimalizace tepelných procesů v ocelářství vyžaduje znalost reálných okrajových podmínek, tedy znalost přenosu tepla mezi horkým povrchem a chladicím médiem. V provozních podmínkách oceláren je velmi komplikované, a často nemožné změřit okrajové podmínky chlazení přímo na tratích. Proto je nutné navrhnout a realizovat laboratorní měření, které co nejvěrněji simuluje podmínky na trati. K tomuto účelu jsou konstruovány laboratorní zařízení, které je možné využít k optimalizaci parametrů chlazení a tepelného zpracování. V příspěvku je nastíněn postup používaný při návrzích nových chladících sekcí pracovních válců válcoven a postup při návrhu in-line tepelného zpracování kovů (kalení kombinovaného s popouštěním).

Czech abstract

Optimalizace tepelných procesů v ocelářství vyžaduje znalost reálných okrajových podmínek, tedy znalost přenosu tepla mezi horkým povrchem a chladicím médiem. V provozních podmínkách oceláren je velmi komplikované, a často nemožné změřit okrajové podmínky chlazení přímo na tratích. Proto je nutné navrhnout a realizovat laboratorní měření, které co nejvěrněji simuluje podmínky na trati. K tomuto účelu jsou konstruovány laboratorní zařízení, které je možné využít k optimalizaci parametrů chlazení a tepelného zpracování. V příspěvku je nastíněn postup používaný při návrzích nových chladících sekcí pracovních válců válcoven a postup při návrhu in-line tepelného zpracování kovů (kalení kombinovaného s popouštěním).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT136710,
 author="Petr {Kotrbáček} and Jaroslav {Horský}",
 title="ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ",
 annote="Optimalizace tepelných procesů v ocelářství vyžaduje znalost reálných okrajových podmínek, tedy znalost přenosu tepla mezi horkým povrchem a chladicím médiem. V provozních podmínkách oceláren je velmi komplikované, a často nemožné změřit okrajové podmínky chlazení přímo na tratích. Proto je nutné navrhnout a realizovat laboratorní měření, které co nejvěrněji simuluje podmínky na trati. K tomuto účelu jsou konstruovány laboratorní zařízení, které je možné využít k optimalizaci parametrů chlazení a tepelného zpracování. V příspěvku je nastíněn postup používaný při návrzích nových chladících sekcí pracovních válců válcoven a postup při návrhu in-line tepelného zpracování kovů (kalení kombinovaného s popouštěním).",
 address="Ediční středisko VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Sborník anotací semináře efektivní energetika XVIII",
 chapter="136710",
 howpublished="print",
 institution="Ediční středisko VŠB-TU Ostrava",
 year="2017",
 month="april",
 pages="5--7",
 publisher="Ediční středisko VŠB-TU Ostrava"
}