Publication detail

Design laserového čistícího zařízení

ŠKAROUPKA, D. KOUTNÝ, D.

Original Title

Design laserového čistícího zařízení

English Title

Design of the laser cleaning equipment

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu aplikovaného výzkumu: Design laserového čistícího zařízení a vyjadřuje se k naplnění stanovených cílů projektu. Smluvní výzkum je předmětem obchodního tajemství dle paragrafu 17 a násl. zákona č 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

English abstract

A summary research report summarizes the results of applied research project: Design of the laser cleaning equipment and is expressed to the fulfillment of the objectives of the project. Contract research is the subject of a trade secret pursuant to paragraph 17 et seq. Act 513/1991 Coll., the commercial code.

Keywords

3D tisk, aditivní výroba, laserové řezání, laserové čištění

Key words in English

3D printing, additive manufacturing, laser cutting, laser cleaning

Authors

ŠKAROUPKA, D.; KOUTNÝ, D.

Released

19. 12. 2016

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT134814,
  author="David {Škaroupka} and Daniel {Koutný}",
  title="Design laserového čistícího zařízení",
  year="2016",
  pages="1",
  note="summary research report - contract. research"
}