Publication detail

Vývoj rotačního systému pro polohování satelitní antény

PALOUŠEK, D. BRANDEJS, J. ŠKAROUPKA, D.

Original Title

Vývoj rotačního systému pro polohování satelitní antény

English Title

Development of the rotation system for the positioning of the satellite antenna

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu aplikovaného výzkumu: Vývoj rotačního systému pro polohování satelitní antény a vyjadřuje se k naplnění stanovených cílů projektu. Smluvní výzkum je předmětem obchodního tajemství dle paragrafu 17 a násl. zákona č 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

English abstract

A summary research report summarizes the results of applied research project: development of the rotation system for the positioning of the satellite antenna and is expressed to the fulfillment of the objectives of the project. Contract research is the subject of a trade secret pursuant to paragraph 17 et seq. Act 513/1991 Coll., the commercial code.

Keywords

satelitní anténa,rotační systém

Key words in English

satellite antenna, rotation system

Authors

PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.; ŠKAROUPKA, D.

Released

30. 11. 2016

Pages from

1

Pages to

2

Pages count

2

BibTex

@misc{BUT134792,
  author="David {Paloušek} and Jan {Brandejs} and David {Škaroupka}",
  title="Vývoj rotačního systému pro polohování satelitní antény",
  year="2016",
  pages="1--2",
  note="summary research report - contract. research"
}