Publication detail

Souhrnná zpráva o postupu řešení projektu TRIO

MAZAL, P.

Original Title

Souhrnná zpráva o postupu řešení projektu TRIO

English Title

Summary report on the progress of the project TRIO

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Na základě zkušeností a znalostí z předchozích výzkumných záměrů, zaměřených zejména na studium únavových procesů, je navržen systémový algoritmus třídění signálů AE, který by měl reflektovat změny ve struktuře zkoumaných materiálů v důsledku erozně korozních procesů a creepu. V rámci této realizované přípravné etapy je na základě analogie s únavovými procesy postupně vytvářena základní struktura databáze, která bude průběžně upravována po dodání souborů s rozsáhlejšími experimentálně naměřenými daty.

English abstract

On the basis of experience and knowledge from previous research projects, with particular emphasis on the study of fatigue processes is designed system sorting algorithm signals AE, which should reflect the changes in the structure of the examined materials as a result of corrosion processes and erozně creepu. In the framework of this preparatory stage is realized on the basis of an analogy with the shock processes gradually created the basic structure of the database, which will be continuously adjusted after delivery of files with more expansive experimentally measured data.

Keywords

akustická emise, creep, defekt

Key words in English

acoustic emission, creep, defect

Authors

MAZAL, P.

Released

31. 12. 2016

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex

@misc{BUT134531,
  author="Pavel {Mazal}",
  title="Souhrnná zpráva o postupu řešení projektu TRIO",
  year="2016",
  pages="1--6",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}