Publication detail

Nové metody kódování a reprodukce prostorového zvuku

SCHIMMEL, J.

Original Title

Nové metody kódování a reprodukce prostorového zvuku

English Title

New Methods of Spatial Audio Coding and Rendering

Type

habilitation thesis

Language

Czech

Original Abstract

Tato práce se zabývá moderními metodami kódování a dekódování zvukových objektů, jejich teoretickými principy a psychoakustickými základy a problematikou jejich implementace v reálném čase. Práce se zabývá zejména vektorovým bázovým amplitudovým panorámováním, ambisonií a směrovým kódováním zvuku. Jedná se o zástupce jednotlivých přístupů ke kódování a dekódování prostorového zvuku – věrné reprodukce směru zvukových objektů, vytvoření dojmu zvukového pole obklopujícího posluchače a reálné fyzikální rekonstrukce zvukového pole. Důležitou součástí výzkumu těchto metod je také jejich subjektivní hodnocení, jehož problematice se práce také věnuje, včetně výběru stimulu a pokusných osob.

English abstract

This thesis deal with modern methods of encoding and decoding of audio objects, theoretical principles and psychoacoustic foundations of these methods and with problems of their real-time implementation. The thesis deal mainly with vector base amplitude panning, ambisonics, and directional audio coding. These are representatives of the various approaches to encoding and decoding of the spatial sound – accurate reproduction of the direction of sound objects, creating impression of sound field around the listener a real physical reconstruction of the sound field. An important part of the research of these methods is their subjective assessment. The thesis are focused to this issue as well, including the selection of the stimulus and the test subjects.

Keywords

zpracování zvuku, reprodukce zvuku, prostorový zvuk, zpracování zvuku v reálném čase

Key words in English

audio processing, audio rendering, spatial audio, real-time audio processing

Authors

SCHIMMEL, J.

Released

31. 3. 2016

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

177

Pages count

177

BibTex

@misc{BUT131530,
  author="Jiří {Schimmel}",
  title="Nové metody kódování a reprodukce prostorového zvuku",
  year="2016",
  pages="1--177",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  note="habilitation thesis"
}