Publication detail

Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém

PODIVÍNSKÝ, J.

Original Title

Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém

English Title

Functional Verification as a Tool for Evaluating Impact of Faults on Electro-mechanical System

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Náplní tohoto článku je představení práce zabývající se využitím techniky funkční verifikace jako nástroje pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. V tomto článku jsou představeny cíle disertační práce vycházející z aktuálního stavu poznání v řešené oblasti. Představen je také návrh řešení, jehož součástí je rozdělení procesu ověřování do tří fází: (1) klasická funkční verifikace, (2) funkční verifikace využívající FPGA a injektor poruch a (3) sledování vlivu poruch na mechanickou část. V této práci bude věnována pozornost zejména první a druhé fázi, které byly předmětem zkoumání v uplynulém roce. Jak již název článku napovídá, budou zde prezentovány experimenty využívající verifikační prostředí z první a druhé fáze pro sledování vlivu poruch na elektronickou část experimentálního elektro-mechanického systému.

English abstract

The aim of this paper is to present a new platform for testing fault tolerance methodologies in context of electro-mechanical systems composed of SRAM-based FPGAs. Functional verification together with the fault injector serve as a tool for the fault tolerance evaluation. The article demonstrates the use of the verification environment for evaluating impacts of faults in electro-mechanical systems. Our experimental system consists of mechanical robot and its electronic controller implemented into FPGA.  The experimental results gained from the verification process are also presented and discussed in the paper.

Key words in English

FPGAfunctional verificationfault tolerance evaluationrobot controller

Authors

PODIVÍNSKÝ, J.

Released

14. 9. 2016

Publisher

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Location

Bořetice - Kraví Hora

ISBN

978-80-214-5376-0

Book

Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016

Pages from

101

Pages to

104

Pages count

4

URL

BibTex

@inproceedings{BUT130991,
  author="Jakub {Podivínský}",
  title="Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém",
  booktitle="Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016",
  year="2016",
  pages="101--104",
  publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
  address="Bořetice - Kraví Hora",
  isbn="978-80-214-5376-0",
  url="http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf"
}