Publication detail

Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Calculation of plasma thermodynamic, transport, and radiative properties

AUBRECHT, V. KLOC, P.

Original Title

Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Calculation of plasma thermodynamic, transport, and radiative properties

Type

summary research report - contract. research

Language

English

Original Abstract

Náplní zakázky smluvního výzkumu byl výpočet termodynamických, transportních a radiačních vlastností za účelem vytvoření jednotné databáze dat pro použití v numerických simulacích elektrického oblouku ve spínacích zařízeních, např. jističích na nízké napětí. Předmětem zájmu je obloukové plazma vzduchu s různými příměsemi. Výstupem zakázky (dodávky) je soubor vlastností plazmatu vzduchu s různými příměsemi, včetně složení plazmatu (molární a hmotnostní) a radiačními vlastnostmi (koeficienty absorpce) pro různé příměsi, teploty a tlaky plazmatu. Podrobnosti předmětu zakázky jsou uvedeny v Technickém dodatku, který je součástí smlouvy o dílo. Postup prací byl reportován v pravidelných měsíčních protokolech, které jsou v příloze této zprávy.

Keywords

plasma radiation, radiation absorption, radiation transport of energy

Authors

AUBRECHT, V.; KLOC, P.

Released

24. 12. 2016

Pages from

1

Pages to

2

Pages count

2

BibTex

@misc{BUT130895,
  author="Vladimír {Aubrecht} and Petr {Kloc}",
  title="Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Calculation of plasma thermodynamic, transport, and radiative properties",
  year="2016",
  pages="1--2",
  note="summary research report - contract. research"
}