Publication detail

ÚNAVOVÉ PROCESY V SELECTIVE LASER MELTING A KONVENČNĚ VYRÁBĚNÝCH MATERIÁLECH

KRATOCHVÍLOVÁ, V. VLAŠIC, F. MAZAL, P.

Original Title

ÚNAVOVÉ PROCESY V SELECTIVE LASER MELTING A KONVENČNĚ VYRÁBĚNÝCH MATERIÁLECH

English Title

FATIGUE PROCESSES OF SELECTIVE LASER MELTING AND CONVENTIONAL PRODUCED MATERIALS

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Technologie Selective Laser Melting (SLM) se řadí mezi moderní technologie 3D tisku, kterým je dnes věnována vysoká pozornost a ve spojení s užitím vysokopevnostních materiálů mají velký potenciál pro využití v různých průmyslových oblastech. SLM technologie umožňuje vyrábět tvarově složité součásti s relativně malým množstvím odpadového materiálu a bez nutnosti použití drahých forem či jader, avšak mechanické vlastnosti takto vyráběného materiálu jsou zatím horší, než u běžně vyráběných slitin. Prezentovaná studie se zabývá srovnáním únavových vlastností SLM a konvenčně vyráběné slitiny AlCu2Mg1,5Ni (EN AW 2618A). Pro detailní analýzu únavového procesu je použita metoda akustické emise (AE) ve spojení s fraktografií. Při únavovém namáhání těchto materiálů jsou pozorovány jejich rozdílné vlastnosti, což odráží také v odezvě AE. To je způsobeno značným množstvím vnitřních vad a nehomogenit v SLM materiálu.

English abstract

Selective Laser Melting (SLM) technology belongs to additive manufacturing technologies. Nowadays, those are under intensive research and using high-strength and lightweight materials have great potential for future use in various fields of industry. SLM technology allows to produce complicated shaped parts without huge material waste or expensive moulds and cores. However the mechanical properties of these materials are currently worse than those of conventionally produced materials. Presented study is aimed to compare fatigue behaviour of SLM and conventionally produced Al alloy AlCu2Mg1,5Ni (EN AW 2618A). Acoustic emission method (AE) and fractography is used for detail analysis of fatigue process. There are significant differences between fatigue behaviour of SLM and conventional material, which is strongly reflected also in AE signals. It is caused by big amount of internal defects and inhomogenities in the SLM material.

Keywords

selective laser melting; akustická emise; 3D tisk; únavové namáhání materiálu

Key words in English

selective laser melting; acoustic emission; additive manufacturing; fatigue loading

Authors

KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.

Released

8. 11. 2016

Publisher

Vysoké účení technické v Brně, ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5422-4

Book

Defektoskopie 2016, NDE for Safety

Edition

první

Pages from

69

Pages to

78

Pages count

10

URL

BibTex

@inproceedings{BUT129980,
  author="Vendula {Skřivánková} and František {Vlašic} and Pavel {Mazal}",
  title="ÚNAVOVÉ PROCESY V SELECTIVE LASER MELTING A KONVENČNĚ VYRÁBĚNÝCH MATERIÁLECH",
  booktitle="Defektoskopie 2016, NDE for Safety",
  year="2016",
  series="první",
  pages="69--78",
  publisher="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5422-4",
  url="http://cndt.cz/defektoskopie2016/"
}