Publication detail

STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE

JÁNA, M. MAHMOUD, H. MAZAL, P. VLAŠIC, F.

Original Title

STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE

English Title

IDENTIFICATION OF DETECTION VALUES IN PNEUMATIC CYLINDERS BY ACOUSTIC EMISSION

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Hlavním cílem článku je srovnání koeficientu odhalení D v případě nasazení akustické emise a ostatních nedestruktivních metod (vibrační metody, ultrazvuk a analýza hluku), jejichž výstupy v porovnání s akustickou emisí se ukázaly jako nedostatečné a méně citlivé. Naměřená data akustické emise na nepoškozených válcích byla zpracována a analyzována a poté na nich byly vytvořeny různé typy poškození. V rámci tohoto výzkumu byl vyvinut nový detekční parametr „DAE“, který hodnotí a klasifikuje úroveň odhalení poškození na základě zjištěných rozdílů mezi nepoškozenými a poškozenými válci. Tato studie navazuje na předchozí práce zaměřené na vývoj nového systému pro monitorování pneumatických komponent, který je podpořen grantem TAČR.

English abstract

The main aim of this paper is to compare the coefficient detection value D between acoustic emission and the other non-destructive testing methods such as vibration monitoring, ultrasound principle and noise analysis of the equipment. The capabilities of these methods are inadequate, less sensitive and less trustworthy comparing with acoustic emission in this area. The acoustic emission signals obtained from the undamaged cylinders were processed and analysed, after that the same cylinders were damaged with different type of defects. A new parameter "DAE", which was developed, evaluates and classifies the level of damage detection on the basis of the recorded differences between the undamaged and damaged cylinder. This study follows previous papers focused on the development of a new system for condition monitoring of pneumatic components supported by the Technology Agency of the Czech Republic.

Keywords

technická diagnostika; pneumatický válec; poškození; akustická emise

Key words in English

condition monitoring; pneumatic cylinder; damage; acoustic emission

Authors

JÁNA, M.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.

Released

8. 11. 2016

Publisher

Vysoké účení technické v Brně, ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5422-4

Book

Defektoskopie 2016, NDE for Safety

Edition

první

Pages from

27

Pages to

35

Pages count

9

URL

BibTex

@inproceedings{BUT129961,
  author="Miroslav {Jána} and Houssam {Mahmoud} and Pavel {Mazal} and František {Vlašic}",
  title="STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE",
  booktitle="Defektoskopie 2016, NDE for Safety",
  year="2016",
  series="první",
  pages="27--35",
  publisher="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5422-4",
  url="http://cndt.cz/defektoskopie2016/"
}