Publication detail

Měření šíření elektromagnetických vln v automobilech pro účely komunikace i lokalizace.

PROKEŠ, A. BLUMENSTEIN, J. MIKULÁŠEK, T.

Original Title

Měření šíření elektromagnetických vln v automobilech pro účely komunikace i lokalizace.

English Title

Measurement of electromagnetic waves propagation in cars for communication and location purpose

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Popisovaný výzkum je zaměřen na měření a modelování kanálů uvnitř dopravních prostředků v kmitočtových pásmech milimetrových vln (56 - 64 GHz) a UWB (3,1 - 10,6 GHz). V rámci výzkumných aktivit jsou demonstrovány metody měření jak v kmitočtové tak i v časové oblasti a popsány metody odhadu přenosové funkce, impulsní odezvy kanálu nebo výkonového profilu zpoždění dílčích složek, které jsou základem pro vytvoření statistického modelu kanálu. Důležitým výsledkem výzkumu je návrh a realizace unikátního měřicího systému, který umožňuje sledovat a vyhodnotit velmi rychlé změny vlastností přenosového prostředí a zkoumat tak například vliv pohybu cestujících nebo vliv vibrací a kroucení karoserie způsobených běžícím motorem nebo jízdou vozidla po vozovkách různé kvality.

English abstract

The described research is focused on intra-car channel measuring and modeling in the frequency bands of millimeter wave (56-64 GHz) and UWB (3.1-10.6 GHz). In the framework of the research activities the measurement method are demonstrated in both frequency and time domain and the estimation methods of the transfer function, the impulse response of the channel or the power delay profile that are the basis for the creation of a statistical model of the channel are described. An important result of the research is the design and implementation of a unique measurement system that allows you to monitor and evaluate very rapid changes of the properties of the transport environment and examine the influence of passenger movement or the influence of vibration and twisting of the car body caused by running engine or driving the vehicle on the roads of varying quality.

Keywords

milimetrové vlny, měření kanálu, impulsní odezva, výkonový profil zpoždění

Key words in English

millimeter wave, channel impulse response measurement, power delay profile

Authors

PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.

Released

20. 10. 2016

Publisher

UNIT s.r.o.

Location

Pardubice

ISBN

978-80-905345-9-9

Book

Sborník přednášek konference Radiokomunikace

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

50

BibTex

@inproceedings{BUT129517,
  author="Aleš {Prokeš} and Jiří {Blumenstein} and Tomáš {Mikulášek}",
  title="Měření šíření elektromagnetických vln v automobilech pro účely komunikace i lokalizace.",
  booktitle="Sborník přednášek konference Radiokomunikace",
  year="2016",
  pages="1--4",
  publisher="UNIT s.r.o.",
  address="Pardubice",
  isbn="978-80-905345-9-9"
}