Publication detail

Perspektiva lithium-iontových akumulátorů

LIBICH, J. SEDLAŘÍKOVÁ, M. VONDRÁK, J. MÁCA, J. ČECH, O.

Original Title

Perspektiva lithium-iontových akumulátorů

English Title

The prospect of lithium-ion batteries

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Lithium-iontové akumulátory si za posledních víc než dvacet roků komerční existence získaly majoritní postavení na trhu se sekundárními akumulátory. Původní aplikační oblast lithium-iontových akumulátorů se rozšířila od malých přenosných elektronických zařízení přes trakční pohon elektrických vozidel až po velké stacionární uložiště energie v řádech megawatthodin. Tento text se ve stručnosti zabývá historií vzniku, současností a dlouhodobým vývojem lithium-iontové technologie. Dále jsou v textu uvedeny systémy a technologie, které by mohly částečně či v některých aplikacích zcela nahradit stávající lithium-iontové technologie, jsou to především systémy lithium-síra, lithium-vzduch nebo sodno-iontové systémy.

English abstract

Lithium-ion batteries for the past more than 20 years of commercial existence won a majority position in the market with secondary batteries. The original application area of lithium-ion batteries has spread from small portable electronic devices through the traction drive electric vehicles to large stationary energy storage in megawatthodin. This text briefly deals with the history of the creation, the present and the long-term development of lithium-ion technology. The following are listed in the text systems and technologies, which could partially or completely in some applications replace existing lithium-ion technology, they are primarily systems lithium-sulfur, lithium-air or sodium-ion systems.

Keywords

Lithium-iont, Akumulátor, Sodno-ioontové akumulátory, Sodík

Key words in English

Lithium-ion, Battery, Sodium-ion batteries, Sodium

Authors

LIBICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MÁCA, J.; ČECH, O.

Released

12. 12. 2016

Publisher

Žilinská univerzita

Location

Slovensko

ISBN

978-80-89456-26-0

Book

ALER 2016 12. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

Edition

1

Edition number

2016

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT129361,
  author="Jiří {Libich} and Marie {Sedlaříková} and Jiří {Vondrák} and Josef {Máca} and Ondřej {Čech}",
  title="Perspektiva lithium-iontových akumulátorů",
  booktitle="ALER 2016
12. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou",
  year="2016",
  series="1",
  number="2016",
  pages="1--5",
  publisher="Žilinská univerzita",
  address="Slovensko",
  isbn="978-80-89456-26-0"
}