Publication detail

KAPACITNÍ A PROUDOVÉ CHARAKTERISTIKY ZÁPORNÝCH ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI GRAFITU

LIBICH, J. SEDLAŘÍKOVÁ, M. VONDRÁK, J. MÁCA, J. ČECH, O.

Original Title

KAPACITNÍ A PROUDOVÉ CHARAKTERISTIKY ZÁPORNÝCH ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI GRAFITU

English Title

Rate-Capability Characteristics of Graphite Based Negative Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Tento dokument je volným pokračováním práce spojené s metodou grafit lithiační. Lithiace proces je metoda používaná k pohybu a umístění atomů lithia (kationty) na grafitové struktury. Tento postup se používá k přípravě předem lithia grafitového materiálu, který může být použit na záporné elektrodě v lithium-iontových baterií. Pomocí tohoto pre-lithia (dále jen lithiovaného) grafitový materiál jsme schopni výrazně snížit nevratné ztráty kapacity, k němuž dochází na záporné elektrody rozhraní během prvních formátování cyklů lithium-iontové buňky. Experimenty popsané v následujícím textu, ukazuje rozdíl lithiovaného grafitového materiálu, na rozdíl od běžné non-lithiovaného grafitu (dále jen grafitu) materiálu. Jako hlavní považován za parametrem bylo lze očekávat, že kapacita, hodnota rychlosti schopností. Parametr rychlost kapacita závisí především na pohybových schopností schopností elektrody tj. k uvolnění lithiové ionty při vybíjení. V naší práci, přírodní grafit byl použit jako aktivní materiál elektrody a byly zkoumány jeho parametry rychlosti schopností.

English abstract

This paper is the free continuation of work related with graphite lithiation method. Lithiation process is a method used for move and placement of lithium atoms (cations) to graphite structure. This process is used to prepare pre-lithiated graphite material which can be used at negative electrode in lithium-ion batteries. With help of this pre-lithiated (hereinafter lithiated) graphite material we are able to distinctly reduce irreversible capacity losses, which occurs on negative electrode interface during first formatting cycles of lithium-ion cell. Experiments described in the following text, shows the difference of lithiated graphite material, in contrast with common non-lithiated graphite (hereinafter just graphite) material. As a main considered parameter was, expect the capacity, the rate-capability value. The rate-capacity parameter depends primarily on the kinetic abilities of electrode i.e. ability to release lithium ions during discharging. In our work, the natural graphite was used as active electrode material and its rate-capability parameters were investigated.

Keywords

lithium, grafit, akumulátor, kapacita

Key words in English

lithium, graphite, battery, capacity

Authors

LIBICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MÁCA, J.; ČECH, O.

Released

19. 5. 2016

Publisher

Česká elektrotechnická společnost

Location

Brno, Česká republika

ISBN

9788002026532

Book

37. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Edition

1

Edition number

1

Pages from

78

Pages to

81

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT125080,
  author="Jiří {Libich} and Marie {Sedlaříková} and Jiří {Vondrák} and Josef {Máca} and Ondřej {Čech}",
  title="KAPACITNÍ A PROUDOVÉ CHARAKTERISTIKY ZÁPORNÝCH ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI GRAFITU",
  booktitle="37. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  year="2016",
  series="1",
  number="1",
  pages="78--81",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="9788002026532"
}