Publication detail

Záznam a rozbor kontinuálně snímaného signálu AE při cyklické zkoušce ocelových dílů.

MAZAL, P. VLAŠIC, F.

Original Title

Záznam a rozbor kontinuálně snímaného signálu AE při cyklické zkoušce ocelových dílů.

English Title

Recording and analysis of the continuously treated signal AE during the cyclic test of steel parts.

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Souhrnná výzkumná zpráva popisuje způsoby snímání a zpracování signálu akustické emise v průběhu únavových zkoušek materiálů, určených pro použití v jaderném strojírenství.

English abstract

A summary research report describes ways of sensing and signal processing of acoustic emission during fatigue testing of materials intended for use in nuclear engineering.

Keywords

akustická emise, únava materiálu, lom, signál

Key words in English

acoustic emission, fatigue, fracture, signal

Authors

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.

Released

23. 11. 2015

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

24

Pages count

24

BibTex

@techreport{BUT122892,
  author="Pavel {Mazal} and František {Vlašic}",
  title="Záznam a rozbor kontinuálně snímaného signálu AE při cyklické zkoušce ocelových dílů.
",
  year="2015",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  pages="1--24"
}