Publication detail

Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám

PODIVÍNSKÝ, J.

Original Title

Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám

English Title

The use of functional verification for testing fault tolerance methodologies

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Náplní tohoto článku je představení práce zabývající se aplikací funkční verifikace pro testování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. Je zde představena problematika obvodů FPGA, vlivu poruch a možnosti jejich eliminace. Na základě těchto poznatků jsou formulovány cíle práce a návrh jejich dosažení. Uveden je také přehled dosažených výsledků při řešení této práce. Mezi ně patří experimentální elektromechanický systém, první verze platformy pro testování metodik pro zajištění odolnosti  proti  poruchám a zejména verifikační prostředí pro procesor běžící na FPGA, který bude tvořit jádro dalšího experimentálního  systému. Dosavadní výzkumná práce je shrnuta v časopise Microprocessors and Microsystems.

English abstract

The paper presents new use case od functional verification. There is presented the use od functional verification for testing fault tolerance metodologies.

Key words in English

FPGAfunctional verificationfault tolerance evaluationrobot controller

Authors

PODIVÍNSKÝ, J.

RIV year

2015

Released

2. 9. 2015

Publisher

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Location

Zlín

ISBN

978-80-7454-522-1

Book

Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015

Pages from

7

Pages to

12

Pages count

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT119923,
 author="Jakub {Podivínský}",
 title="Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015",
 year="2015",
 pages="7--12",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 address="Zlín",
 isbn="978-80-7454-522-1",
 url="http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf"
}