Publication detail

Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise

NOHÁL, L. MAZAL, P.

Original Title

Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise

English Title

Condition monitoring of rolling bearings using acoustic emission method

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Diagnostika a monitorování stavu valivých ložisek patří v současné době ke standardním službám. Pokud známe aktuální provozní podmínky valivých ložisek, jsme schopni predikovat jejich životnost. Monitorování ložisek v provozu přináší jejich výrobcům také neocenitelné informace, které by šlo pomocí experimentů jen těžko získat, nebo za vynaložení enormních nákladů. Pro monitorování stavu se v praxi využívá několik metod. Nejčastěji vibrodiagnostika, případně kombinovaná, v závislosti na aplikaci, s tribodiagnostikou a termografií. U pomaloběžných ložisek nachází uplatnění i metoda akustické emise, která je schopna detekovat pulsy s menší energií. Toho lze využít také pro detekci změny režimu mazání a případně kontaminace maziva.

English abstract

Diagnostics and condition monitoring of rolling bearings is currently one of the standard services. If you know the current operating condition of rolling bearings, we are able to predict their life. Monitoring of bearings during operation give their manufacturers invaluable information, that would be difficult to obtain through experiments, or by incurring enormous costs. In practice the several methods is used for the condition monitoring, Most often vibrodiagnostics or combined, depending on the application, with tribodiagnostics and thermography. The acoustic emission method is applied for slow-speed bearing, because it is able to detect pulses with less energy. This can be also used to detect changes in friction regimes and lubricant contamination.

Keywords

akustická emise, kontaktní únava, pitting, zkoušky trvanlivosti

Key words in English

acoustic emission, rolling contact fatigue, pitting, durability test

Authors

NOHÁL, L.; MAZAL, P.

RIV year

2015

Released

3. 11. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5280-0

Book

NDE for Safety / Defektoskopie 2015

Edition

2015

Edition number

první

Pages from

91

Pages to

94

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT118839,
  author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal}",
  title="Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise",
  booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2015",
  year="2015",
  series="2015",
  number="první",
  pages="91--94",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5280-0"
}