Publication detail

Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits

PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J.

Original Title

Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits

English Title

Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou podány informace o možnosti hodnocení vybraných prametrů signálu akustické emise s ohledem na mechanické zkoušky.

English abstract

Article i concerned on evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits in the area of mechanical testing of materials.

Keywords

akustická emise, hit, event, mechanické zkoušky

Key words in English

acoustic emission, hit, event, mechanical testing

Authors

PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J.

Released

1. 1. 2004

Publisher

ČNDT

Location

Czech Republic

ISBN

80-214-2749-3

Book

Defektoskopie 2004

Pages from

169

Pages to

173

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT11761,
  author="Luboš {Pazdera} and Jaroslav {Smutný} and Marta {Kořenská} and Dušan {Janoštík} and Petra {Prouzová} and Jana {Bílková} and Pavel {Mazal}",
  title="Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits",
  booktitle="Defektoskopie 2004",
  year="2004",
  pages="5",
  publisher="ČNDT",
  address="Czech Republic",
  isbn="80-214-2749-3"
}