Publication detail

Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců

KOTRBÁČEK, P. HORSKÝ, J. Parilák, L. Ma´tas, P. Zalaba, D.

Original Title

Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců

English Title

Highly efficient and energy-efficient cooling systems for cooling profile rollers

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Návrhy nových chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladicí charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Současně jsou respektovány i odlišné požadavky na nové materiály používané na výrobu válců. Strategie chlazení válců je také řešena z pohledu řídících a regulačních systémů kontroly ostřiku. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Nasazení optimalizovaných chladicích systémů přináší značné úspory z pohledu prodloužení životnosti válců, zvýšení kvality a užitných vlastností výrobků a snížení spotřeby chladící vody o 25 – 30 % (v případě válcovny tlustých plechů až o 50 – 60 %), což představuje značné úspory energie, trysek a času nutného k údržbě chladicích systémů.

English abstract

Proposals for new refrigeration systems profile rollers are based on the optimization process. It means to achieve the best cooling characteristics with minimal energy consumption. At the same time respecting the different requirements for new materials used to rolls production. Cooling strategy of the roll is designed according to the controllability of spray. Optimized sprayng systems delivers significant savings, life extension of rolls, increase the quality and utility of products and reduce the consumption of cooling water by 25 - 30% (in the case of rolling thick plates up to 50 - 60%), which represents a significant energy savings, nozzles, and the time required for the maintenance of cooling systems.

Keywords

válec, profil, chlazeni, tryska, životnost, kvalita, energie, řízení, regulace, optimalizace, teplota, spotřeba vody

Key words in English

progressive technology, high-pressure descaling system; hydrodynamic stage casing pump

Authors

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; Parilák, L.; Ma´tas, P.; Zalaba, D.

RIV year

2015

Released

21. 9. 2015

Publisher

HLP grafik s.r.o.

Location

Brezno

ISBN

9788097209155

Book

Odborná konferencia ŽP VVC 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

91

Pages to

97

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT117182,
  author="KOTRBÁČEK, P. and HORSKÝ, J. and Parilák, L. and Ma´tas, P. and Zalaba, D.",
  title="Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení
profilových válců",
  booktitle="Odborná konferencia ŽP VVC 2015",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="91--97",
  publisher="HLP grafik s.r.o.",
  address="Brezno",
  isbn="9788097209155"
}