Publication detail

Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců

KOTRBÁČEK, P. HORSKÝ, J. Parilák, L. Ma´tas, P. Zalaba, D.

Original Title

Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců

Czech Title

Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců

Language

cs

Original Abstract

Návrhy nových chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladicí charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Současně jsou respektovány i odlišné požadavky na nové materiály používané na výrobu válců. Strategie chlazení válců je také řešena z pohledu řídících a regulačních systémů kontroly ostřiku. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Nasazení optimalizovaných chladicích systémů přináší značné úspory z pohledu prodloužení životnosti válců, zvýšení kvality a užitných vlastností výrobků a snížení spotřeby chladící vody o 25 – 30 % (v případě válcovny tlustých plechů až o 50 – 60 %), což představuje značné úspory energie, trysek a času nutného k údržbě chladicích systémů.

Czech abstract

Návrhy nových chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladicí charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Současně jsou respektovány i odlišné požadavky na nové materiály používané na výrobu válců. Strategie chlazení válců je také řešena z pohledu řídících a regulačních systémů kontroly ostřiku. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Nasazení optimalizovaných chladicích systémů přináší značné úspory z pohledu prodloužení životnosti válců, zvýšení kvality a užitných vlastností výrobků a snížení spotřeby chladící vody o 25 – 30 % (v případě válcovny tlustých plechů až o 50 – 60 %), což představuje značné úspory energie, trysek a času nutného k údržbě chladicích systémů.

BibTex

@inproceedings{BUT117182,
 author="Petr {Kotrbáček} and Jaroslav {Horský}",
 title="Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení
profilových válců",
 annote="Návrhy nových chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To
znamená dosáhnout co nejvhodnější chladicí charakteristiky při minimální energetické náročnosti.
Současně jsou respektovány i odlišné požadavky na nové materiály používané na výrobu válců.
Strategie chlazení válců je také řešena z pohledu řídících a regulačních systémů kontroly ostřiku.
Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s
laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek.
Nasazení optimalizovaných chladicích systémů přináší značné úspory z pohledu prodloužení životnosti
válců, zvýšení kvality a užitných vlastností výrobků a snížení spotřeby chladící vody o 25 –
30 % (v případě válcovny tlustých plechů až o 50 – 60 %), což představuje značné úspory energie,
trysek a času nutného k údržbě chladicích systémů.",
 address="HLP grafik s.r.o.",
 booktitle="Odborná konferencia ŽP VVC 2015",
 chapter="117182",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="HLP grafik s.r.o.",
 year="2015",
 month="september",
 pages="91--97",
 publisher="HLP grafik s.r.o.",
 type="conference paper"
}