Publication detail

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

MAZAL, P. VLAŠIC, F.

Original Title

Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.

English Title

Evaluation of of stages of fatigue damage by acoustic emission method in the energy industry.

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.

English abstract

This work presents the application of the acoustic emission technique for detection and characterization of early fatigue damage. Specifically various manifestations of the localized plastic deformation that is the precursor of microcrack formation. A nuclear Cr-Ni-Mo-V lowalloy steel has been chosen for this study. The acoustic emission signal has been correlated with the defect formation mechanisms and the registration of loading (resonant) frequency changes of the tested specimen taken by RUMUL fatigue machine. The work is focused on the analysis of the acoustic emission signal during opening and closure half-cycle.

Keywords

únavové vlastnosti, akustická emise, iniciace trhlin, reaktorová ocel

Key words in English

fatigue properties, acoustic emission, crack initiation, reactor steel

Authors

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.

RIV year

2015

Released

23. 6. 2015

Publisher

AF POWER agency a.s.

Location

Praha

ISBN

1802-8535

Periodical

All for Power

Year of study

9

Number

3

State

Czech Republic

Pages from

98

Pages to

100

Pages count

3

URL

BibTex

@article{BUT115642,
  author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal}",
  title="Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu.",
  journal="All for Power",
  year="2015",
  volume="9",
  number="3",
  pages="98--100",
  issn="1802-8535",
  url="http://www.allforpower.cz/"
}