Publication detail

Přínos metody akustické emise pro zkoušky kontaktní únavy

NOHÁL, L. KOMENDA, L. MAZAL, P.

Original Title

Přínos metody akustické emise pro zkoušky kontaktní únavy

English Title

Contribution of acoustic emission method to rolling contact fatigue tests

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V této práci jsou prezentovány výsledky ze zkoušek ložiskové oceli 100Cr6 a zkoušek vlivu maziv na kontaktní únavu. Metoda akustické emise přináší další informace pro identifikaci počátků kontaktní únavy a procesů probíhajících během zkoušek.

English abstract

This paper presents the results of tests bearing steel 100Cr6 and testing the effect of lubricants on contact fatigue. Acoustic Emission method provides additional information to identify the origins of contact fatigue and processes occurring during the tests.

Keywords

Akustická emise; kontaktní únava; pitting; mazivo

Key words in English

Acoustic emission; rolling contact fatigue, pitting; lubricant

Authors

NOHÁL, L.; KOMENDA, L.; MAZAL, P.

RIV year

2014

Released

9. 10. 2014

Publisher

VUT v Brně, ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5035-6

Book

Defektoskopie 2014

Edition

2014

Edition number

první

Pages from

83

Pages to

87

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT109837,
  author="Libor {Nohál} and Lukáš {Komenda} and Pavel {Mazal}",
  title="Přínos metody akustické emise pro zkoušky kontaktní únavy",
  booktitle="Defektoskopie 2014",
  year="2014",
  series="2014",
  number="první",
  pages="83--87",
  publisher="VUT v Brně, ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5035-6"
}