Publication detail

Mechanismus únavových procesů

MAZAL, P. FIALA, J. VLAŠIC, F. KOLEGA, M. LIŠKUTÍN, P.

Original Title

Mechanismus únavových procesů

English Title

The mechanism of fatigue processes

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Rtg difrakční analysou bylo zjištěno, že mikrostruktura (oceli, duralu) se účinkem cyklického zatěžování mění. Ty změny bývají často rytmické, ale někdy mají i jiný ráz. Definice fázového prostoru, tj. prostoru, jehož souřadnice charakterizují sledované mikrostrukturní procesy a příslušné bifurkace s dostatečnou citlivostí, je klíčem k identifikaci mechanismu únavy materiálu. Citlivost rtg difrakce na strukturní změny cyklicky zatěžovaného polykrystalického materiálu závisí na jeho dispersi a textuře. Velmi také záleží na uspořádání difrakčního experimentu, které dlužno aktuální mezoskopické struktuře materiálu přizpůsobit.

English abstract

X-ray diffraction analysis proved that cyclic loading results in microstructural changes (of steel and duralumin). These changes are frequently rhytmical but sometimes they may have another nature, too. Defining the phase space, i.e. the space, whose coordinates characterize the microstructural processes under investigation as well as the relevant bifurcations with sufficient sensitivity, is the key to the identification of fatigue mechanism. The response of X-ray diffraction to the structural changes of the cyclic loaded polycrystalline material depends on its dispersion and texture. Much depends also on the arrangement of the diffraction experiment, which should be adjusted to the actual material mesoscopic structure.

Keywords

únava, rentgenová difrakce,mezipovrchová energie, parakrystalické distorze

Key words in English

fatigue, X-ray diffraction, the interfacial energy, paracrystalline distortion

Authors

MAZAL, P.; FIALA, J.; VLAŠIC, F.; KOLEGA, M.; LIŠKUTÍN, P.

RIV year

2014

Released

22. 5. 2014

Publisher

AF Power Agency

Location

Praha

ISBN

1802-8535

Periodical

All for Power

Year of study

2014

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

146

Pages to

147

Pages count

2

BibTex

@article{BUT107826,
  author="Pavel {Mazal} and Jaroslav {Fiala} and František {Vlašic} and Michal {Kolega} and Petr {Liškutín}",
  title="Mechanismus únavových procesů",
  journal="All for Power",
  year="2014",
  volume="2014",
  number="2",
  pages="146--147",
  issn="1802-8535"
}