Publication detail

Ostrovný fotovoltaický systém a dimenzovanie spotreby autonómneho pasívneho domu

GREJTÁK, F. PROKEŠ, A.

Original Title

Ostrovný fotovoltaický systém a dimenzovanie spotreby autonómneho pasívneho domu

English Title

Autonomous photovoltaic system and sizing the autonomous passive house

Type

journal article - other

Language

Slovak

Original Abstract

Práca sa zaoberá riešením problematiky ostrovného fotovoiltaického systému, ako je orientácia fotovoltaických panelov, dimenzovanie a kryštalickosť, návrh a typ uskladnenia vyrobenej energie ako aj návrh záložného generátora pre prípad nedostatočného slnečného žiarenia. Práca obsahuje kompletný návrh s projektovou dokumentáciou a kompletnými postrehmi s realizácie.

English abstract

The work deals with solving the problems of island fotovoiltaického system, such as orientation photovoltaic panels, design and crystallinity, design and type of storage of energy produced and the proposal standby generator in case of insufficient sunlight. The work includes complete design of the project documentation and complete observations with implementation.

Keywords

Fotovoltaické panely, Fotovoltaický systém, Ostrovný systém FV,

Key words in English

Photovoltaic panels, photovoltaic system, PV stand-alone systems,

Authors

GREJTÁK, F.; PROKEŠ, A.

RIV year

2014

Released

11. 6. 2014

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

16

Number

3

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

URL

BibTex

@article{BUT107454,
  author="František {Grejták} and Aleš {Prokeš}",
  title="Ostrovný fotovoltaický systém a dimenzovanie spotreby autonómneho pasívneho domu",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2014",
  volume="16",
  number="3",
  pages="1--5",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/ostrovny-fotovoltaicky-system-a-dimenzovanie-spotreby-autonomneho-pasivneho-domu--grid-off-photovoltaic-system-and-sizing-the-autonomous-passive-house-/"
}