Publication detail

Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise

VLAŠIC, F. KOULA, V. MAZAL, P. BÁRTKOVÁ, D.

Original Title

Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise

English Title

Study of High-Cycle Behaviour of Cr-Ni-Mo-V Steel Using Acoustic Emission Method

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Práce se zabývá výzkumem únavového chování Cr-Ni-Mo-V oceli, používané u tlakových nádob reaktoru typu VVER-1000 pod označením GOST 15Ch2NMFA. Pro hodnocení cyklických zkoušek byly dodány tři různé tavby oceli pod označením „H“, „P“ a „S“ ve formě CT těles. Únavové zatěžování bylo realizováno při asymetrii cyklu R = -1 a R = 0 ve vysokocyklové oblasti. Během zkoušek byl zaznamenáván průběh rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic a signál akustické emise. Cílem bylo pomocí této defektoskopické metody vyhodnotit mikrostrukturní změny v průběhu celé životnosti materiálu při méně používaném a publikovaném ohybovém zatěžování a navrhnout nový přístup a metodiku hodnocení jednotlivých stádií únavového procesu.

English abstract

This investigation deals with the fatigue behaviour of Cr-Ni-Mo-V type steel that is used to manufacture of the VVER-1000 reactor pressure vessel, known as GOST 15Kh2NMFA. Three different steel melting under the designation H, P and S were supplied in the form of compact tension specimens to the cyclic tests evaluation. The fatigue loading was carried out at asymmetry ratio (stress ratio) R = -1 and R = 0 in the high-cycle regime. The time behaviour of a resonance frequency of the loading RUMUL Cracktronic machine and acoustic emission signals were recorded. The aim was to evaluate the microstructural changes during the whole fatigue life by the seldom used and published bending loading using this non-destructive method. In addition, the new approach and methodology to the stages of fatigue process evaluation was proposed.

Keywords

únavové zatěžování, akustická emise, trhlina, stádia únavového procesu

Key words in English

fatigue loading, acoustic emission, crack, stages of fatigue process

Authors

VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; BÁRTKOVÁ, D.

RIV year

2013

Released

1. 11. 2013

Publisher

VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4799-8

Book

NDE for Safety / Defektoskopie 2013

Edition

VUT v Brně a ČNDT

Edition number

1

Pages from

247

Pages to

254

Pages count

322

BibTex

@inproceedings{BUT102876,
  author="František {Vlašic} and Václav {Koula} and Pavel {Mazal} and Denisa {Bártková}",
  title="Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise",
  booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2013",
  year="2013",
  series="VUT v Brně a ČNDT",
  number="1",
  pages="247--254",
  publisher="VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4799-8"
}