Publication detail

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

NOHÁL, L. KOMENDA, L. MAZAL, P.

Original Title

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

English Title

Applicability of acoustic emission method in bearing industry

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Metoda akustické emise se za poslední tři dekády rozvinula do plnohodnotné metody využívané pro detekci aktivních defektů tlakových nádob, sledování stavu konstrukcí, materiálový výzkum a zkoušky, nebo sledování stavů strojů. Během zkoušek trvanlivosti ložisek se vyhodnocuje doba do vzniku kontaktního poškození, pittingu. Standardně se pro hodnocení míry poškození využívá monitorování vibrací. Nicméně bylo prokázáno, že metoda akustické emise umožňuje včasnější detekci poškození, zejména u pomaloběžných ložisek. Tento článek prezentuje současné možnosti využití metody akustické emise pro detekci poškození valivých ložisek. Shrnuje publikované výsledky mnoha autorů a nastiňuje možnosti dalšího vývoje.

English abstract

The acoustic emission method has been developed in the last three decades into fully-fledged method for detection of the active defects in pressure vessels, structural health monitoring, material research and testing, or condition monitoring of the machines. During the bearing life tests is evaluated the time to creation of rolling contact damage (pitting). The standard method for evaluation of damage level is used vibration monitoring. However, it has been shown that the acoustic emission method allows the earlier detection of damage, in particular for slow-speed bearings. This article presents the current possibility of application of acoustic emission method for damage detection of rolling bearings. It summarizes many published results ant outlines the possibilities for further development.

Keywords

akustická emise, ložisko, kontaktní únava, pitting, trvanlivost

Key words in English

acoustic emission, bearing, rolling contact fatigue, pitting, bearing life

Authors

NOHÁL, L.; KOMENDA, L.; MAZAL, P.

RIV year

2013

Released

5. 11. 2013

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4799-8

Book

NDE for Safety/Defektoskopie 2013

Edition

2013

Edition number

1

Pages from

255

Pages to

260

Pages count

322

BibTex

@inproceedings{BUT102813,
  author="Libor {Nohál} and Lukáš {Komenda} and Pavel {Mazal}",
  title="Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu",
  booktitle="NDE for Safety/Defektoskopie 2013",
  year="2013",
  series="2013",
  number="1",
  pages="255--260",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4799-8"
}