Publication detail

Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky

JELÍNEK, O. VENDLOVÁ, L. BLASINSKI, P. RUBINA, A.

Original Title

Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky

English Title

Equivalent sound level outside space in practice – part 2 – results

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek prezentuje výsledky odborné práce autorů při řešení kritické situace spojené se záporným stanoviskem dotčeného orgánu KHS a hrozícího zákazu zkušebního provozu stavby spojené s negativními akustickými dopadu provozu stavby na okolní zástavbu objektu. Technické úpravy a metody, které předcházeli prezentovaným výsledkům byly popsány v článku Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi. Text obsahuje výsledky z měření hladiny akustického tlaku v okolí místa stavby, a to nejen před a po realizaci úprav pro snížení akustických parametrů, ale také výsledky z kontrolních měření přímo na stavbě a v jejím okolí. Účelem tohoto článku je zhodnotit přínos provedených úprav pro akustickou pohodu prostředí.

English abstract

Article presents the results of expert authors work to address the critical situation associated with a negative opinion of the authority concerned czech KHS and impending ban trial operation structures associated with adverse acoustic impacts of construction traffic on the surrounding buildings object. Technical modifications and methods to prevent the reported results were described in Article Equivalent sound pressure level outside space in practice. Text contains the results of measuring the noise level around buildings and not just before and after the implementation of modifications to reduce the acoustic parameters, but also the results of control measurements on site and in the surrounding area. The purpose of this article is to assess the contribution made arrangements for acoustic comfort.

Keywords

vzduchotechnika, měření hluku, akustika venkovního prostoru

Key words in English

airconditioning, noise measurement, acoustic outdoor space

Authors

JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A.

RIV year

2013

Released

4. 11. 2013

Publisher

Topinfo s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

2013

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex

@article{BUT102350,
  author="Ondřej {Jelínek} and Lucie {Vendlová} and Petr {Blasinski} and Aleš {Rubina}",
  title="Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky",
  journal="TZB-info",
  year="2013",
  volume="2013",
  number="1",
  pages="1--4",
  issn="1801-4399"
}