Publication detail

Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE

BOGATYREVA, N. BARTLOVÁ, M. AUBRECHT, V.

Original Title

Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE

English Title

Absorption properties of plasma mixtures SF6 + PTFE

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek je věnován výpočtu středních absorpčních koeficientů různých směsí termálního plazmatu SF6 a PTFE ((-C2F4-)n – polytetrafluoroetylen) v teplotním intervalu (1000 – 30 000) K a pro různé tlaky v rozmezí 0,5 – 5 MPa. Při výpočtu absorpčního spektra bylo uvažováno spojité i diskrétní spektrum produktů disociace a ionizace SF6 a PTFE – atomů a vícenásobných iontů S, F a C a dvouatomových molekul CF, SF, C2, F2 a S2. Vzhledem k vysokým teplotám byl zanedbán vliv víceatomových molekul. Střední hodnoty absorpčních koeficientů byly určeny pro různá dělení uvažovaného frekvenčního intervalu (1013 – 1016) s-1.

English abstract

The paper deals with calculations of mean absorption coefficients of various mixtures of thermal plasmas of SF6 and PTFE in temperature range (1000 - 30000) K for pressures 0.5 - 5 MPa. In calculations of absorption spectrum both continuum and discrete radiation of products of dissociation and ionization of SF6 and PTFE was taken into account. Due to high temperatures the influence of polyatomic molecules was neglected. Mean absorption coefficients were determined for various splitting of frequency interval (1013 - 1016) s-1.

Keywords

Termální plazma SF6 a PTFE, střední absorpční koeficienty

Key words in English

Thermal plasma of SF6 and PTFE, mean absorption coefficients

Authors

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.

RIV year

2013

Released

17. 4. 2013

Publisher

CEMC

Location

Praha

ISBN

978-80-85990-22-5

Book

TVVI 2013

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT101615,
  author="Naděžda {Bogatyreva} and Milada {Bartlová} and Vladimír {Aubrecht}",
  title="Absorpční vlastnosti plazmatu směsí SF6 a PTFE",
  booktitle="TVVI 2013",
  year="2013",
  pages="1--5",
  publisher="CEMC",
  address="Praha",
  isbn="978-80-85990-22-5"
}