Publication detail

Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA

KNOBLOCH, J. ČERVINKA, D. KLÍMA, B. FAJKUS, P. NOUMAN, Z.

Original Title

Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA

English Title

Electric drive of propeller of VLA category aircraft

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V souvislosti s rozvojem pohonů pro nezávislou trakci se experimentuje s těmito pohony rovněž v leteckých aplikacích. V článku je popsána realizace trojfázového střídače pro pohon vrtule letounu kategorie VLA s využitím synchronního motoru s permanentními magnety. V návrhu je kladen důraz na kompaktnost a pře-devším hmotnost celého střídače. Volba vhodného bezpotenciálového IGBT modulu je ovlivněna jak výše uvedenými požadavky, tak požadavkem na spolehlivost a v neposlední řadě napěťovou hladinou zdroje. V článku je též řešena problematika chlazení měniče v letecké aplikaci. Ačkoliv se zdánlivě jedná o běžné řešení elektrického pohonu pro nezávislou trakci, má tato aplikace svá specifika, která jsou zde prezentována.

English abstract

In the context with the development of independent drives for traction, is experimented with these drives also in aircraft applications. This article describes the implementation of a three-phase inverter to the propeller drive of aircraft category VLA using the permanent magnet synchronous motor (PMSM). The design focuses on compactness and especially on weight of the three-phase inverter. Choice of the IGBT module is influenced by the above requirements and by the reliability and voltage level demand. Problems of drive cooling in the air application are also described. Although it looks like a common solution of electric drive for an independent traction, this application has its own specifics that we want to show.

Keywords

trojfázový střídač; pohon; letoun; akumulátor.

Key words in English

three-phase inverter; drive; aircraft; accumulator

Authors

KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B.; FAJKUS, P.; NOUMAN, Z.

RIV year

2013

Released

11. 6. 2013

Publisher

Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony

Location

Plzeň

ISBN

978-80-02-02457-6

Book

XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech

Edition number

1.

Pages from

56

Pages to

61

Pages count

215

URL

BibTex

@inproceedings{BUT100154,
  author="Jan {Knobloch} and Dalibor {Červinka} and Bohumil {Klíma} and Petr {Fajkus} and Ziad {Nouman}",
  title="Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA",
  booktitle="XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech",
  year="2013",
  number="1.",
  pages="56--61",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-02-02457-6",
  url="http://www.pohony.zcu.cz/apkonf.htm"
}