Publication detail

DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE

NEVŘIVOVÁ, L. KOTOUČEK, M. VAŠICA, L.

Original Title

DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE

English Title

Silica – Traditional Refractory for Coke Oven Batteries

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

S výrobou železa a oceli jako základem průmyslového potenciálu všech hospodářsky vyspělých zemí je historicky spjata i výroba koksu. Článek seznamuje s charakteristikami dinasu určeného k výstavbě koksárenských baterií a s předpokládaným trendem vývoje těchto charakteristik. Současně jsou v článku uvedeny parametry požadované mezinárodně uznávanou německou jakostní normou DIN 1089-1 (1995).

English abstract

The paper introduces a new type of silica bricks, acquaints with technology of production and with achieved properties of silica material. Material density is one of the determining factors affecting resistance of silica material. Dense material is more resistant against diffusion of aggressive atmosphere elements in furnaces and has increased thermal conductivity and abrasion resistance which are characteristics of the material required especially by coke industry

Keywords

Koks, koksárenská baterie, dinas

Key words in English

Silica, coke, coke bateries

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; VAŠICA, L.

RIV year

2012

Released

4. 12. 2012

Location

Praha, Česká republika

ISBN

1804-2058

Periodical

Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF

Year of study

2012

Number

4

State

Czech Republic

Pages from

106

Pages to

110

Pages count

4

BibTex

@article{BUT99733,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Leopold {Vašica}",
  title="DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE",
  journal="Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF",
  year="2012",
  volume="2012",
  number="4",
  pages="106--110",
  issn="1804-2058"
}