Publication detail

Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J. DROCHYTKA, R.

Original Title

Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu

English Title

Modified WPC – basic material characteristics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek popisuje způsob modifikace standardně vyráběného dřevoplastového kompozitu při použití odpadních a druhotných surovin. Zároveň uvádí předpokládané zkoušky, které budou prováděny na vzorcích vyrobených inovovanou technologií výroby, která zajistí přesnější interpretaci výsledků. Článek vybrán k publikaci ze sborníku konfrence Zkoušení a jakost 2012.

English abstract

This article describes a modification of wood-polymer composite using waste and secondary raw materials. It also shows the anticipated tests that will be carried out on samples prepared by innovative technology to ensure accurate interpretation of results. The paper was chosen to the publication from the proceedings of Zkoušení a jakost 2012 conference.

Keywords

dřevoplastový kompozit, WPC, infračervená absorpční spektroskopie

Key words in English

wood-polymer composite, WPC, infrared absorption spectroscopy

Authors

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2013

Released

6. 5. 2013

Publisher

Topinfo s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

15

Number

18

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex

@article{BUT99534,
  author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu",
  journal="TZB-info",
  year="2013",
  volume="15",
  number="18",
  pages="1--6",
  issn="1801-4399"
}