Publication detail

Odstraňování specifických látek z vody

BIELA, R. KUČERA, T.

Original Title

Odstraňování specifických látek z vody

English Title

Removal of specific compounds from water

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V podzemních i povrchových vodách se občas vyskytnou látky, které nejsou v těchto vodách časté. Zvýšený obsah železa a manganu je v podzemních vodách očekáván, avšak kovy jako arsen či nikl nejsou ve větším množství pro tyto vody typické. Přesto se objevují zdroje, kde výskyt arsenu, niklu i jiných kovů je v koncentracích překračujících normové hodnoty pro pitnou vodu. Jelikož tyto kovy patří k toxickým, začali jsme se v rámci vysokoškolského výzkumu zabývat možnostmi odstranění těchto specifických látek z vody.

English abstract

The paper describes the adsorbents used for the removal of arsenic from water. In this context the experimental removal of arsenic at two selected filtration materials is described also.

Keywords

specifické látky, kovy, arsen, adsorbenty, odstranění prvků, železo, mangan

Key words in English

specific substances, metals, arsenic, adsorbents, removal of elements, iron, manganese

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.

RIV year

2013

Released

25. 2. 2013

Publisher

Vodovod.info.

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Year of study

2013

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex

@article{BUT99462,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera}",
  title="Odstraňování specifických látek z vody",
  journal="Vodovod.info",
  year="2013",
  volume="2013",
  number="2",
  pages="1--4",
  issn="1804-7157"
}