Patent detail

Výměník tepla na bází dutých vláken

HRAZDIL, V. KOTRBÁČEK, P. CHABIČOVSKÝ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Výmění tepla ze svazku dutých vláken, vyrobených z polymerních materiálů, napříkld pro odběr tepla z odpadní znečištěné vody. Další použití může být, jako výměník tepla v chemickém průmyslu nebo ve stavebnictví, kde požití kovového výměníku je nevhodné, nebo méně ekonomické.

Keywords

výměník tepla, dutá vlákna, odpadní voda

Patent number

25032

Date of application

12. 11. 2012

Date of registration

7. 3. 2013

Date of expiry

12. 10. 2017

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result