Product detail

Zkušební virtuální stand vozidla

POKORNÝ, J. FIŠER, J. JÍCHA, M.

Product type

software

Abstract

Program (vytvořený v Matlabu) je určen pro predikci tepelné zátěže kabiny automobilu během skutečných provozních podmínek na základě specifikace geometrie, materiálové skladby vozu a okrajových podmínek popisující jízdní data. Jízdní data obsahují popis aktuální polohy vozu, směru a rychlosti jízdy, dále pak meteorologická data (teplota, relativní vlhkost, intenzita slunečního záření na vodorovnou plochu), nastavení ventilace (teplota, vlhkost a množství přiváděného vzduchu) a počet lidí uvnitř vozu. Na základě těchto parametrů jsou vypočteny aktuální střední teplota vzduchu, jeho vlhkost, povrchové teploty uvnitř i vně vozu a také celková tepelná zátěž kabiny.

Keywords

Tepelná zátěž kabiny automobilu, přenos tepla

Create date

26.11.2012

Location

Odbor termomechaniky a techniky prostředí

www

Documents