Product detail

Zařízení pro ověření MKP analýzy magnetického pole v.2

ROUPEC, J. KUBIK, M. STRECKER, Z. MAZŮREK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výzkumný záměr je vybudovat stand pro experimentální ověření provozních parametrů magnetického těsnění. Funkční vzorek byl postaven pro experimentální ověření magnetických poměrů uvnitř těsnící stěrbiny. Druhá evoluce magnetického uzlu vychází z poznatků během měření a analýzy virtuální modelu na předchozí verzi. Změnilo se středění břitů, šířka břitů (ze 3 na 6mm), odstranilo se sražení na konci břitu. Všechny tyto operaci měly zásadní vliv na rozložení magnetického pole (dle MKP ananlýzy). Tyto poznatky bylyexperimentálně ověřeny pomocí nového funkčního vzorku. Naměřená indukce je pouze o 7% nižší než udávají výsledky nejpřesnějšího modelu MKP analýzy.

Keywords

magnetické těsnění, MR kapalina, magnetická indukce, těsnící břit, elektromagnet, cívka, solenoid

Create date

15. 12. 2012

Location

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www