Publication detail

Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod

HLAVÍNEK, P. POLÁŠEK, D. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod

English Title

The use of membrane bioreactors for the treatment of industrial waste water

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Membránová technologie představuje jedno z možných řešení, jak vyhovět zpřísňujícím se požadavkům na kvalitu vyčištěných odpadních vod. Tato relativně nová technologie je ověřena řadou aplikací v ČR i zahraničí. Membránová technologie kombinuje biologické čištění odpadních vod s velmi účinnou separací pevné a tekuté fáze.

English abstract

Membrane technology is one possible solution to comply with tightening the requirements on the quality of treated wastewater. This relatively new technology is proven range of applications in the Czech Republic and abroad. Membrane technology combines biological treatment of wastewater with a very effective separation of solid and liquid phases.

Keywords

membránová technologie, odpadní vody, biologické čištění

Key words in English

membrane technology, wastewater, biological treatmen

Authors

HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P.

RIV year

2012

Released

12. 11. 2012

Publisher

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav

Location

Bratislava

ISBN

978-80-227-3809-5

Book

44.konferencia vodohospodárov v priemysle

Edition

1

Edition number

1

Pages from

124

Pages to

133

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT97909,
  author="Petr {Hlavínek} and Daniel {Polášek} and Petr {Hluštík}",
  title="Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod",
  booktitle="44.konferencia vodohospodárov v priemysle",
  year="2012",
  series="1",
  number="1",
  pages="124--133",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-3809-5"
}