Publication detail

Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

RACLAVSKÝ, J. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J. MARKOVÁ, L. DOLEŽAL, O.

Original Title

Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

English Title

Design of sewerage networks and wastewater treatment plants for municipalities to 2000 inhabitants - Outdoor Vacuum Systems sewerage networks

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Kniha se zabývá problematikou navrhování a provozování venkovních podtlakových systémů stokových sítí. První část definuje jednotlivé části podtlakového systému. V druhé části knihy jsou uvedeny výpočtové postupy. Třetí část knihy se zabývá provozní problematikou.

English abstract

The book deals with the design and operation of outdoor vacuum systems, sewerage networks. The first section defines the various parts of the vacuum system. In the second part of the book are presented calculation procedures. The third part of the book deals with operational issues.

Keywords

podtlaková kanalizace, návrh, provozování

Key words in English

vacuum sewerage, design, operation

Authors

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O.

RIV year

2012

Released

1. 12. 2012

Publisher

VUT v Brně, FAST, ÚVHO

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4665-6

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

76

Pages count

76

BibTex

@book{BUT97454,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček} and Lada {Marková} and Ondřej {Doležal}",
  title="Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí",
  year="2012",
  publisher="VUT v Brně, FAST, ÚVHO",
  address="Brno",
  series="1",
  edition="1",
  pages="1--76",
  isbn="978-80-214-4665-6"
}