Product detail

Zkušební zařízení pro zatěžování vzorků za velmi vysokých teplot (do 1650 stupňů Celsia).

HORSKÝ, J. KOTRBÁČEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení je složeno z na míru postavené vysokoteplotní superkantalové pece umístěné v zatěžovacím rámu trhacího stroje a podpůrných struktur. Vzorek může být zatěžován tahem, tlakem anebo může být i zpětně protlačován. Testy mohou probíhat i za teplot odpovídajících polotekutému stavu oceli. Při testech jsou měřeny zatěžovací síly a poloha nástroje.

Keywords

mechanické, vlastnosti, zkušební, vysoké teploty

Create date

2. 11. 2012

Location

FSI/LPTP

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek