Publication detail

Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem

CHROMÁ, M. ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Original Title

Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem

Czech Title

Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem

Language

cs

Original Abstract

Náhrada portlandského cementu v betonu pucolánovými příměsmi vede ke snížení koncentrace hydroxidu vápenatého, který vzniká hydratací cementu. Další snížení je pak způsobeno korozními reakcemi, např. karbonatací, sulfatací ap. Snížení koncentrace hydroxidových iontů má vliv na urychlení koroze ocelové výztuže. V příspěvku jsou popsány vlastnosti jemnozrnného betonu v závislosti na náhradě cementu jemným cihelným střepem. Byly stanoveny mechanické vlastnosti – pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku a porozita betonu. U betonů s náhradou 10 až 60 % cementu cihelným střepem byl vyšetřován průběh karbonatace.

Czech abstract

Náhrada portlandského cementu v betonu pucolánovými příměsmi vede ke snížení koncentrace hydroxidu vápenatého, který vzniká hydratací cementu. Další snížení je pak způsobeno korozními reakcemi, např. karbonatací, sulfatací ap. Snížení koncentrace hydroxidových iontů má vliv na urychlení koroze ocelové výztuže. V příspěvku jsou popsány vlastnosti jemnozrnného betonu v závislosti na náhradě cementu jemným cihelným střepem. Byly stanoveny mechanické vlastnosti – pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku a porozita betonu. U betonů s náhradou 10 až 60 % cementu cihelným střepem byl vyšetřován průběh karbonatace.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT96651,
 author="Markéta {Rovnaníková} and Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem",
 annote="Náhrada portlandského cementu v betonu pucolánovými příměsmi vede ke snížení koncentrace hydroxidu vápenatého, který vzniká hydratací cementu. Další snížení je pak způsobeno korozními reakcemi, např. karbonatací, sulfatací ap. Snížení koncentrace hydroxidových iontů má vliv na urychlení koroze ocelové výztuže. V příspěvku jsou popsány vlastnosti jemnozrnného betonu v závislosti na náhradě cementu jemným cihelným střepem. Byly stanoveny mechanické vlastnosti – pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku a porozita betonu. U betonů s náhradou 10 až 60 % cementu cihelným střepem byl vyšetřován průběh karbonatace.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví",
 chapter="96651",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="october",
 pages="248--255",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}