Publication detail

Degradace betonových a železobetonocých kanalizačních trub

HORÁK, M. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Degradace betonových a železobetonocých kanalizačních trub

English Title

Degradation of concrete and reinforced concrete sewer pipes

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek podává přehled o materiálech používaných na stokových sítích a nutnosti monitoringu stavebně technického stavu stokových sítí. Cílem tohoto článku je informovat o agresivních látkách působící na materiály pojené cementem na stokové síti a přiblížit problematiku vzniku koroze betonu.

English abstract

The article gives an overview of the materials used in sewage systems and necessity of monitoring of the technical condition of sewage systems. The target of this article is to inform about the aggressive substances that have an influence to cement-binded materials in sewage systems and approach to the issues of creation of concrete corrosion.

Keywords

degradace, kamerový průzkum, betonové a železobetonové potrubí, biogenní síranová koroze

Key words in English

Degradation, CCTV survey, concrete and reinforced-concrete pipe, biogenic sulphate corrosion

Authors

HORÁK, M.; RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2012

Released

1. 11. 2012

ISBN

1210-2520

Periodical

Keramický zpravodaj

Year of study

28

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

19

Pages to

22

Pages count

4

BibTex

@article{BUT95875,
  author="Marek {Horák} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Degradace betonových a železobetonocých kanalizačních trub",
  journal="Keramický zpravodaj",
  year="2012",
  volume="28",
  number="6",
  pages="19--22",
  issn="1210-2520"
}