Product detail

Kompenzační rychlostní snímač KRYS

TOFEL, P. MAJZNER, J. SEDLÁK, P. CSÉFALVAY, G. GRMELA, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Rychlost sochorů po valníku není konstantní. To znesnadňuje závěrečné vyhodnocení při skenování povrchu sochoru laserovým diagnostickým systémem pro identifikaci defektů na povrchu materiálu. Výsledné informace o poloze defektů pak byly zatíženy značnou náhodnou chybou. Proto byl vyvinut v rámci spolupráce Vysokého učení technického, UFYZ FEKT a Třineckými železárnami a.s., nový funkční vzorek (KRYS), který bezdotykově měří polohu a rychlost sochorů pohybujících se po valníku. Data z KRYSu a laserového diagnostického systému, dávají informaci o rychlosti pohybu sochoru a naskenovaného povrchu sochoru. Při spojení těchto dat ve výsledku získáváme přesný povrch sochoru s označenými defekty a oscilačními vráskami. Pro přesnou polohu defektů na sochorech je proto snímač rychlosti KRYS nezbytnou součástí laserového diagnostického systému pro identifikaci defektů na povrchu sochorů.

Keywords

optický snimač rychlosti, povrch sochoru, změna rychlosti

Create date

29. 11. 2012

Location

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek