Publication detail

Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem

English Title

Aerated perlite-concrete - influence of use of fly ash as substitution of part of filler

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Provzdušněný perlitbeton je nově vyvíjenou hmotou, která by měla sloužit jako tepelně-izolační materiál. Provzdušněné betony jako takové mají bez použití autoklávování velice nízkou pevnost. Popílek jako latentně hydraulická přísada do betonu přispívá ke zvyšování pevnosti a mohl by tak přispět k vylepšení vlastností. Objemová hmotnost je vlastností, která do značné míry úzce souvisí s řadou vlastností. Se zvyšující se objemovou hmotností obvykle rostou pevnosti, avšak současně se zvyšuje součinitel tepelné vodivosti.

English abstract

Aerated perlite-concrete is a newly developed material, which should be used as a heat-insulating material. Without autoclaving the aerated concrete has very low strength. Latently hydraulic properties of fly ash can be used in concrete to increase strength and also to improve other properties of concrete. Density is very closely related to a number of other properties. With the increase of density the compressive strength also increases. It also results in increased thermal conductivity.

Keywords

perlitbeton, provzdušnění, popílek

Key words in English

perlite-concrete, aeration, fly ash

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2012

Released

22. 10. 2012

Publisher

Magnanimitas

Location

Hradec Králové

ISBN

978-80-905243-1-6

Book

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví

Pages from

224

Pages to

227

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT95622,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem",
  booktitle="Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví",
  year="2012",
  pages="224--227",
  publisher="Magnanimitas",
  address="Hradec Králové",
  isbn="978-80-905243-1-6"
}